Sözlükte "nihilizm" ne demek?

1. Hiççiliknihilizm

Nihilizm kelimesinin ingilizcesi

n. nihilism
Köken: Fransızca

Nihilizm ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Nihilism) Kelimenin kökeni Latince’de "hiç" anlamına gelen "nihil"dir. Kırım Savaşı yenilgisinden sonra Rusya’da ortaya çıkan bir akımdır. Geleneklere, yerleşik inançlara ve sosyal düzene karşı bir tepki niteliğindedir. Devrimci bir akım olarak kendini göstermiştir. Tüm toplumsal değerleri red ve inkar eden yıkıcı ve kötümser yaklaşıma dayanır. 1870 den sonra Çemişevski’nin önderliğinde siyasal eylemciliğe dönüşmüştür. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’ya da yayılmıştır. Anarşistlerle nihilistler, yakın işbirliği içinde olmuşlardır.