Sözlükte "nihilizm" ne demek?

Hiççilik.

Nihilizm kelimesinin ingilizcesi

n. nihilism
Köken: Fransızca

Nihilizm ne demek? (Ekonomi)

(Nihilism) Kelimenin kökeni Latince’de "hiç" anlamına gelen "nihil"dir. Kırım Savaşı yenilgisinden sonra Rusya’da ortaya çıkan bir akımdır. Geleneklere, yerleşik inançlara ve sosyal düzene karşı bir tepki niteliğindedir. Devrimci bir akım olarak kendini göstermiştir. Tüm toplumsal değerleri red ve inkar eden yıkıcı ve kötümser yaklaşıma dayanır. 1870 den sonra Çemişevski’nin önderliğinde siyasal eylemciliğe dönüşmüştür. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’ya da yayılmıştır. Anarşistlerle nihilistler, yakın işbirliği içinde olmuşlardır.

Nihilizm nedir? (Felsefe)

Tüm ideallerin, değer yargılarının ve olumlu çabaların tamamen reddedildiği bir dünya görüşüne ve pratik davranışa verilen ad.

Nihilist eğilimler, günümüzde, kapitalist ülkelerin küçük-burjuva aydın çevrelerinde; emperyalizme ve onun ideolojisine bir tepkinin ve aynı zamanda çaresizliğin ve yenilginin bir ifadesi olarak ortaya çıkmaktadırlar. Geniş anlamda, nihilist tavrın yöneldiği fenomene göre, çeşitli nihilizm biçimlerinden söz edilir, örneğin ulusal nihilizm.